Møtebok fra møte 23. mai finner du her: MOTEBOK_052017.pdf

 

Følgende saker ble behandlet

 

SAK 20/2017: TILSKUDD TIL ALLMENNYTTIGE TILTAK

SAK 21/2017: TILSKUDD TIL NÆRING

SAK 22/2017: UTTALE – RIVING OG OPPFØRING AV NY BU – HINDBU 156/1/357- DALSIDA SA

SAK 23/2017: REINDØL BEITELAG – SØKNAD OM Å FÅ SETTE OPP 3 SANKEFELLER FOR SAU

SAK 24/2017: KVOTE OG JAKTTID FOR ELG OG HJORT

SAK 25/2017: UTTALE – NY FORVALTNINGSPLAN FOR MOSKUS

SAK 26/2017: TILRETTELEGGING FOR FREMTIDIG BEITEBRUK – JORA BEITELAG

SAK 27/2017: REFERATSAKER

 

LESJA FJELLSTYRE


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja