Med hjemmel i fjellovens § 23. fastsettes følgende kvoter for li- og fjellrype.

Rype:  20.9-09.10 Periode kvote på 5 ryper/jeger

Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Rype er fredet fra 10. oktober.

Snarefangst: 1.1 – 28.2 Periodekvote 5 ryper/jeger. 

Rypefall


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja