Det er gode muligheter for camping i Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning. Det er flere campingplasser for parkering av campingvogner og campingbiler, og oppsetting av hustelt.

I Dalsida statsallmenning har fjellstyret campingplasser ved Nedre Reindøl, Nysetra, Gåsbu og i Naustvika. Campingplassen ved Nysetra er mye i bruk i sommerhalvåret. Rasteplasser er det ved Dyratjønn og ved veienden i Svartdalslia og i Skamsdalen.

I Lordalen statsallmenning har fjellstyret campingplasser ved Slettmoan, Kvannbekkmyra og ved Nybrua (Ruste) i Lordalen. Det er rasteplasser ved Nysetra og Nordstøl. Rasteplassen ved Nysetra brukes også som campingplass i villreinjakta.

Parkering av campingvogner m.m. på campingplassene er bare tillatt i tiden 1. juni – 1. november.

Det er ikke tillatt å parkere campingvogner for overnatting utenom de tilrettelagte campingplassene.


Campingpriser

Prisen / avgift for overnatting på campingplassene er 50,- kr. pr. døgn og 500 kr. pr. sesong.

Avgift for parkering av campingvogner, -biler og oppsetting av telt på campingplassene, betales i egne konvolutter som legges i betalingskassene for bomveiene som går inn i statsallmenningene.


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja