Kort omtale av skytefeltet

Hjerkinn skytefelt ble etablert i årene 1923-25. Fram til 1945 var det bare sporadisk bruk av området til øvelser og prøveskyting, men etter krigen økte bruken av skytefeltet.


I 1953 ble skytefeltet utvidet etter samtykke fra Landbruksdepartementet. Byggingen av Ringveien som går rundt hele skytefeltet startet i 1955, og hovedtyngden av den samlede byggeaktiviteten i feltet foregikk i perioden 1958-62. Øvingsaktiviteten tok seg gradvis opp utover i 60-årene.

I forbindelse med utviklingen av Hjerkinn skytefelt, kjøpte Forsvaret Snøheim i 1959.


I 1999 vedtok Stortinget å opprette et regionalt skyte- og øvingsfelt for Forsvarets avdelinger på Østlandet, og det ble samtidig vedtatt at Hjerkinn skytefelt skal legges ned som ledd i en omfattende plan for utvidet vern av Dovrefjell gjennom Sunndalsfjella nasjonalpark, som forlengelse av Dovrefjell nasjonalpark, og landskapsvernområder vestover fra Rondane nasjonalpark.


Det ble av Stortinget forutsatt at tilbakeføringen av Hjerkinn skal gi ”en betydelig naturvern-gevinst”, og at arealer som innlemmes i framtidige verneområder på Dovrefjell, skal tilbakeføres til en mest mulig opprinnelig naturtilstand.


Planarbeidet for tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt startet i 2001, og rydding og tilbakeføring av inngrep i Hjerkinn skytefelt startet sommeren 2005.


Forsvarets virksomhet i skytefeltet ble flyttet til det nye Regionfelt Østlandet (RØ) i Åmot kommune i løpet av 2005-2008. All militær aktivitet i skytefeltet ble avsluttet i løpet av 2008. Første fjerning av anlegg i skytefeltet startet også i 2008.


Gjeldende planer for tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt innebærer at det meste av skytefeltet skal restaureres og tilbakeføres til sivil bruk innen utgangen av 2012. Avslutning av prosjektet skal skje innen 2020.


Link til forsvarsbygg finner du her

 


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja