boterLesja fjellstyre har mange båter som leies ut, enten sammen med utleiehyttene og –buene, eller som egne utleiebåter.

Det er båt ved alle utleiehyttene og –buene som ligger ved vatn. Disse båtene er først og fremst forbeholdt de som leier hyttene og buene, og inngår i leien av disse. Det er flytevester i utleiehyttene og -buene der det er båter som kan benyttes.

I tillegg har fjellstyret en del båter som ligger ute ved enkelte vann og tjønner. Disse båtene lagres på land med kjølen opp. Årer og åregafler ligger vanligvis i nærmeste utleiehytte, utleiebu eller naust. I noen tilfeller ligger årene og evt. også åregaflene under disse båtene.


Oversikt over båter
Dalsida statsallmenning:

STED HYTTE / BU NAUST BÅT
Midtre Salhøtjønn Pioner 10”
Søre Salhøtjønn Salhøtjønnbua Ja Paijan 471
Øvre Lustjønn  Pioner 8”
Langvatnet Langvatnbua  Ja Terhi Saiman 478
Trolltjønn ved Langvatnet Vinstra 14”
Midtre Langvasstjønn Ja Robuster 12”
Lesjøen Lesjøbua Ja Paijan 471
Aursjøen v/ Grynningen Grynningslibua Ja Vinstra 15”
Aursjøen v/ Gåsbu Gåsbuhytta Ja Vinstra 15”
Langtjønn Langtjønnbua Ja Vinstra 14”
Trughammartjønn Pioner 8”
Søre Miutjønn Pioner 10”
Langtjønn v/Skageosen Pioner 8”
Vangstjønn (Hårrtjønn) Vangstjønnbua Ja  Rana 14”
Vangsvatnet  Ja Paijan 471
Flisarvatnet, Matvika Vinstra 14”

 

Lordalen statsallmenning:

STED HYTTE / BU NAUST BÅT
Skurveostjønnene Skurveosbua Ja Vinstra 14”
Storhøtjønn Ja Vinstra 14”
Storvatnet Storvatnbua Ja Vinstra 14”
Nordre Grønvatnet Nordre Grønvatnbua Ja Paijan 471
Søre Grønvatnet Pioner 8”
Retningslinjer for bruk av båter

Undersøk om båter, flytevester og årer er i orden før de brukes.

Det anbefales å ha på flytevester når man er ute i båt.
Bare en kan stå eller flytte seg i båten om gangen. De andre skal holde seg i ro.

Aursjø-magasinet har skjær og grunner som det kan være vanskelig å se. Vær derfor forsiktig ved bruk av båt og båtmotor der.

Båtene skal trekkes godt opp på land etter bruk. Båter skal ikke ligge i strandkanten og gnisse mot stein. I enkelte sjøer og vatn kan vannstanden øke en del når det regner mye. Dette gjelder spesielt Aursjø-magasinet.

I høyfjellet SKAL båtene legges inn i naustet igjen når oppholdet er over. Et unntak er fjellstyrets båt ved Lesjøen, som fjelloppsynet tar inn i naustet om høsten.

I naustet skal båten støttes opp. Årene skal ligge oppe i båten. Bunnproppen skrues ut hvis det er mulig (uten å bruke makt), og legges i øsekaret. Øsekaret med proppen oppi, settes lett synlig bak i båten.

Der det ikke er naust, skal båten dras eller løftes opp på land og legges med kjølen opp på samme sted som båten lå før den ble brukt. Legg også noen steiner opppå båten.

Flytevester og garn henges opp i nærmeste utleiehytte, –bu eller uthus.
Garna skal være greidd og tørre når de henges opp.
 


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja