Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning har ca. 230 fiskevatn og mange elver og bekker med fisk. Her er det gode muligheter for fritidsfiske.

I alle vatn, elver og bekker med fisk, er det ørrett, i tillegg er det røye på vatna nede i dalen på Dalsida, samt harr i Aursjøbassenget, Vangsvatnet og Vangstjønn.

Jora er ei spesielt god fiskeelv med årlige fangster av ørret over kiloen. 

Mange av fjellstyrets utleiehytter og –buer ligger nær gode fiskemuligheter.

Kart over Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning med vatn og elver inntegnet, finner du her: OVERSIKTSKART.pdf

Det er ikke tillatt å ha med eller bruke levende fisk som agn.

Fiskeregler finner duher: FISKEREGLER_17-.pdf

Ørreten under er på 2,78 kg, tatt på stang i Jore av Roar Nilstad fra Lesja.

Storfisker og storfisk 278 kg 4

iske kan bare drives med gyldig fiskekort.

Fiskekortet gjelder for både Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning.

Fiskeren skal ha fiskekortet med seg under fisket, eller når han / hun oppholder seg på eller ferdes til og fra fiskeplassen med fiskeredskap. Fiskeren plikter å vise fram fiskekortet når dette blir krevd av fiskeoppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret.

Tilbud til barn og unge

Barn og ungdom under 16 år har rett til gratis fiske med stang og oter. Ungdom under 20 århar tilbud om gratis fiske med stang. Gratis fiskekort fås der kort selges.

Fiskekorttyper og -priser

Korttype:

Enkeltkort
1 døgn, stang  70,- 
2 døgn stang 100,-
3 døgn, stang 150,- 
Uke, stang  220,- 
Sesong , stang 300,-
1 døgn, stang, oter, garn 115,-
2 døgn, stang, oter, garn  180,-
3 døgn, stang, oter, garn 215,- 
Uke, stang, oter, garn 250,-
Sesong, stang, oter, garn 400,-

 Vi har ikke lenger familiekort

Det er også mulig å kjøpe fiskekortet ”Snøhettakortet”, som gir mulighet til å fiske med stang i hele Snøhetta villreinområde. For dette kortet er det egne priser.

Kjøp av fiskekort
Fiskekort kan kjøpes på:
Dagligvareforretningene i Lesja
Bjorli – Lesja Reiseliv AS
Hydro Texaco Bjorli
Hydro Texaco Lora
Brenden seter i Lordalen
Sjong Seter på Dalsida 
Dombås Turistinformasjon
Torill Rykhus, Dovre
 
 inatur.no  kan du kjøpe fiskekort fra Lesja fjellstyre ved bruk av bankkort. Fiskekortet og kvittering skrives ut på egen skriver. Trykk HER

Isfiske

Isfiske er tillatt på Flisarvatnet, Sjongsvatnet, Godsjøen og Trælen

Fangstoppgaver

Fjellstyret ønsker tilbakemelding om fiske med garn, og fjellstyret betaler 100,- kr. for hver fangstoppgave som levers inn sammen med sesongkort for garnfiske.

Fiskekultivering

Det settes nesten hvert år ut 2-2 500 i 10-20 forskjellige vatn og tjønner i satsallmenningene i Lesja. Fisken bæres ut av aktive fiskere og fjellstyrets ansatte.

I tillegg setter Statkraft hvert år ut 10.000 2-årig settefisk i Aursjø-magasinet.


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja