Trening av fuglehunder

Lesja fjellstyre har et treningsområde for fuglehunder på Kvitmyrin i Dalsida statsallmenning. Treningsområdet ligger nord for veien mellom Kvitkrysset og Kvita seter, d.v.s. mellom denne veien og Gautsjøen.

Området er åpent for trening fra 21. august til 14. september. Trening av fuglehunder skal avtales med fjellstyrekontoret på forhånd.


Trening av harehunder

Lesja fjellstyre har foreløpig ikke eget treningsområde for harehunder.


Trening av elghunder

Trening av bandhund kan foregå hele året, men det oppfordres til å ikke trene i elg- og hjortejakta fra 15.09 til 15.11.

Trening av løshunder er ikke tillatt.


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja