Det er lite rådyr i Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning, og det er de siste årene bare felt noen få dyr.

I rådyrjakta er Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning 2 jaktfelt.


Aktuell / spesiell informasjon om rådyrjakt
Fjellstyret har vanligvis ei kvote på 10 frie dyr, 5 på hvert jaktfelt. 4 av de 10 frie dyrene selges som bukkekort, 2 på hvert jaktfelt.


Korttyper og -priser
Bukkekort 10.08. – 24.09.:500,-
Fritt dyr25.09. - 23.12.:400,-

Hvis det ikke blir felt dyr i bukkejakta, gjelder bukkekortet som fritt dyr fram til 23.12.


Kjøp av jaktkort på rådyr

Jaktkort på rådyr kjøpes på fjellstyrekontoret.Regler for rådyrjakt

Alle som siste året har vært bosatt i Norge, kan kjøpe jaktkort på rådyr i statsallmenningene i Lesja.

Den som skal jakte på rådyr, må være registrert i det norske jegerregisteret, og ha betalt jegeravgift for det året det jaktes.

En må også ha eller ha tilgang til godkjent ettersøkshund.

Jakt på rådyr med rifle kan bare foregå med bestått skyteprøve samme jaktår.


Jakttider

Det er jakttid på voksne rådyrbukker fra 10.08 til 24.09.

Det er vanlig rådyrjakt fra 25.09 til 23.12. 


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja