Jakt- og fangstmuligheter
gaupe1

Det blir vanligvis åpnet for lisensjakt på jerv og kvotejakt på gaupe. Fylkesmannen i Oppland gir nærmere informasjon om områder og regler for slik jakt.

All jakt eller fangst på rovdyr krever grunneier eller rettighetshavers tillatelse. For statsallmenningene i Lesja er det fjellstyret som gir slik tillatelse.Tillatelse til å jakte gratis på jerv og gaupe i hele Lesja kommune, kan fås ved henvendelse til Lesja fjellstyre, når det er åpnet for slik jakt.

For å legge bedre til rette for jakt på smårovvilt, kråkefugl og måker er det etablert et felles rovviltkort for innenbygdsboende jegere. Dette kortet gjelder på Lesja grunneierlag, Lesjaskog viltlag, lesja heimrast, Lordalen statsallmenning og Dalsida statsallmenning. Kortet gjelder for rødrev, grevling, mår, mink, røyskatt, mårhund, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike, gråmåke og svartbak innenfor de enkelte arters jakttid. Med tanke på reduserte småviltbestander, er det håp om at et økt uttak av predatorer vil være med på å øke disse.
 
Kortet fås ved henvendelse til fjellstyrekontoret eller Tore Hemli på Lesjaskog og er gratis.
 
For utenbygdsboende har fjellstyret et eget rovviltkort som gjelder for både Lordalen og Dalsida statsallmenning. Kortet gjelder fra 20. august til og med 14. september og fra 1. januar og til og med 15 . april. Kortes fåes ved henvendelse til fjellstyrekontoret.
 
For innenbygsboende i Lesja er det skuddpremie på kr 500,- for rødrev og mår 200 for mink og røyskatt, samt kr 50,- for kråke, ravn, gråmåke og svartbak. Det er ikke lenger skudd premie på skjære.
 


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja