P1000464 Lesja fjellstyre tilbyr villreinjakt i både Snøhetta villreinområde og Ottadalen villreinområde. Snøhetta villreinområde er delt i Snøhetta villreinområde Øst og Vest.

Informasjon om villreinområdene finner du på www.villrein.no

I Dalsida statsallmenning som ligger i Snøhetta villreinområde, og i Lordalen statsallmenning som ligger i Ottadalen villreinområde, har Lesja fjellstyre vanligvis til sammen ca. 500 fellingstillatelser hvert år. Ca. 50 % av fellingstillatelsene går til utenbygdsboende jegere.

Mange av fjellstyrets utleiehytter og –buer ligger nær gode jaktmuligheter på villrein.

Korttyper og priser

Korttype Innenbygds Utenbygds Prisramme
Fritt kort 3 000 6 000 6 500
Kluftbukk/bukk 55  2 300 4 600 5 100
Simle/ungdyr 1 600 3 200 3 400
Kalv   750 1 500 1 600

Utenbygdsboende

Utenbygdsboende jegere som ønsker å jakte villrein i statsallmenningene i Lesja, må søke gjennom nettstedet www.inatur.no.

NB! I søknaden må jegernummeret som står på jegeravgifts-kortet oppgis. Jegernummeret brukes som ID på hver søker. 
I tillegg må også fødselsnummer oppgis.

Link til iNatur finner du her

Innenbygdsboende

Innenbygdsboende som ønsker å jakte villrein må sende søknad til Lesja fjellstyre, 2665 Lesja, innen 1. mai.

Lagjakt

Det er mulig å danne jaktlag på inntil 3 personer. Alle medlemmene på laget må ha fått tildelt jakt. Laget kan bestå av både innenbygdsboende og utenbygdsboende.

Et jaktlag kan ha fellingstillatelser i Dalsida statsallmenning og/eller i Lordalen statsallmenning.

Fjellstyret har utarbeidet egne retningslinjer for jaktlag i villreinjakta.

Ungdom

Alle innenbygdsboende førstegangsjegere under 20 år kan få tilbud om gratis jaktkort på villrein. I tillegg trekkes det ut 10 utenbygdsboende ungdommer under 22 år som får tilbud om reinsjakt i tre år.

Human jakt

Jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. (Viltloven § 19)

Sikker skyteavstand, er anbefalt maks. 150 meter.
Skyt bare når du er sikker på våpen og ammunisjon.
Skyt bare på frittstående dyr som står i ro.
Skyt bare når det er sikker bakgrunn.

Forstyrr ikke villreinen unødig.
Ta hensyn til andre jegere.

For å sette mer fokus på temaet bedre jakt, har Norges Jeger- og Fiskerforbund opprettet egne internettsider om dette temaet. Se: bedrejakt.no

Skadeskyting

Jegere plikter å forvisse seg om påskutt hjortevilt er truffet eller ikke. Dersom dyret er skadeskutt, er jegeren pliktig til å gjøre det han/hun kan for å avlive dyret snaret mulig.

Meld fra til oppsynet så snart som mulig om skadeskutte dyr.


Tilbake

Lesja fjellstyre tilbyr villreinjakt i både Snøhetta villreinområde og Ottadalen villreinområde. Snøhetta villreinområde er delt i Snøhetta villreinområde Øst og Vest.

Informasjon om villreinområdene finner du på www.villrein.no

I Dalsida statsallmenning som ligger i Snøhetta villreinområde, og i Lordalen statsallmenning som ligger i Ottadalen villreinområde, har Lesja fjellstyre vanligvis til sammen ca. 500 fellingstillatelser hvert år. Ca. 50 % av fellingstillatelsene går til utenbygdsboende jegere.

Mange av fjellstyrets utleiehytter og –buer ligger nær gode jaktmuligheter på villrein.

Siden 1995 har Norsk institutt for naturforskning hvert år samlet inn villreinkjever i enkelte villreinområder i samarbeid med villreinutvalgene i disse områdene.


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja