Siden fjellområdene i Lesja er så store, må det til flere kart i målestokk 1:50.000 (M711-seien) for å dekke hele kommunen.

De mest aktuelle kartbladene i målestokk 1:50.000 er:

1519 III Hjerkinn
1519 IV Snøhetta
1419 I   Storskrymten
1419 II  Dombås
1419 III Lesjaskog
1419 IV Aursjøen
1319 I   Romsdalen
1319 II  Tordsvatnet

Det er også utgitt et turkart i målestokk 1:100.000 for Dovrefjell og Sunndalsfjella.

Kart finner du også på:
http://www.gulesider.no/kart
www.kart.statkart.no
www.gislink.no
www.lesja.kommune.no

Fjellstyrets kart over Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning finner du her:OVERSIKTSKART.pdf


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja