fjellstyre illI Norge er det 94 fjellstyrer, og disse fjellstyrene forvalter størsteparten av de høyereliggende skog- og fjellområdene i Sør- og Midt-Norge.


Lesja fjellstyre forvalter bruksretter i Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning i Lesja kommune.


Statsallmenningene i Lesja utgjør 70 % av arealet i kommunen som er på 2257 km2. Dalsida statsallmenning er en del av Dovrefjell, og er ca. 1030 km2. Lordalen statsallmenning er en del av Reinheimen, og er ca. 570 km2.


Viktige bruksretter er fiske, jakt, fangst, beiting og seterdrift. Statskog forvalter de andre grunneierrettene i statsallmenningene.


Fjellstyrets viktigste oppgave er å forvalte bruksrettene i statsallmenningene til beste for de med bruksrett og allmennheten. Fjellstyrets forvaltning av bruksrettene i statsallmenningene skal også skje på en måte som tar hensyn til naturvern- og friluftsinteressene, og som fremmer næringslivet i bygda.

Fjellstyret

Fjellstyremedlemmene velges av kommunestyret, og funksjonstiden er 4 år.


Fjellstyremedlemmer og personlige varamedlemmer for perioden 2015-2019 er:

Medlemmer:   Varamedlemmer:
Jann Erik Dalum, leder               Wenche Holløkken           
Marit Rolstad, nestleder   Kari Selsjord
Per Holseth     Elin Randi Johnson
Einar Utgaard   Per Inge Skotte
Hanne Alstrup Velure    Kristin Nyhagen

'

Leder av fjellstyret, Jann Erik Dalum har telefonnummer: 481 10 993

 

Lesja fjellstyre har en omsetning på ca 3 millioner kroner pr. år, og inntektene kommer først og fremst fra salg av jakt- og fiskekort, utleie av hytter og naust, festeinntekter, refusjon av oppsynsutgifter og erstatninger.

Administrasjonen har ansvaret for fjellstyrets daglige virksomhet og omsetning, som for eksempel informasjon, salg av fiskekort, småviltjakt, villreinjakt, elg- og hjortejakt, og utleie av hytter og buer.     

Ute i fjellet har også fjelloppsynet mange og forskjellige oppgaver å ta seg av: informasjon og veiledning til brukere av allmenningene, vedlikehold og oppdatering av informasjon på oppslagstavler, tilrettelegging for friluftsliv, tilsyn og vedlikehold av hytter, buer og campingplasser, restaurering av hytter og buer, søppelhåndtering, utsetting av settefisk, prøvefiske, stamfiske og rogntaking, oppsyn og kontroll av jegere og fiskere, o.s.v. I tillegg driver fjelloppsynet med registrering av villrein, rovdyr, rovfugler og moskus for Statens naturopsyn. 

Ansatte

Tommy SønsterudCIMG3826

Daglig leder/fjelloppsyn 

Mobiltelefon:      958 44 283
e-postadresse:   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">

Kari 2
Kari Lothe

Fjellstyresekretær 

Direkte telefon:   910 05 169
e-postadresse:   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">

Jon 2
Jon Nørstebø

Fjelloppsyn 

Mobiltelefon:   915 16 679

 


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja