nysetraSeterbruk

I Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning er det 114 setrer. På de fleste setrene blir setervollen beita, og på noen setrer er det fortsatt tradisjonell seterdrift med melkeproduksjon.

Seter og seterbruk i statsallmenningene blir forvaltet gjennom fjelloven og en egen seterforskrift.

Forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning, finner du her

Beitebruk

I Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning er det gode beiter for husdyr, og det er et aktivt beitebruk. Det slippes mange dyr på beite hvert år.Antall beitedyr som slippes på beite er (tall fra 2007):

Sau/lam Storfe
Dalsida statsallmenning   5500      460
Lordalen statsallmenning 2100        90

 


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja