I Lesja er det 2 nasjonalparker og 4 landskapsvernområder:


På Dovrefjell:
- Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark
- Dalsida landskapsvernområde
- Jora landskapsvernområde
- Fokstugu Landskapsvernområde


I Reinheimen:
- Reinheimen nasjonalpark
- Lordalen landskapsvernområde


Mer informasjon om verneområdene m/linker

Mer informasjon om de enkelte nasjonalparkene og
landskapsvernområdene i Lesja, finner du på følgende
nettsteder:

www.norgesnasjonalparker.no
www.lovdata.no/for/lf/index-verne.html
www.nasjonalparker.org
www.lesja.kommune.no


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja